Tistlar

Kommande album

Tistlar - Anna Lou

Mina epistlar TISTLAR har landat i skånska sånger influerade av italiensk parlandoteknik. En jazzig och själfull vispop med fokus på text och rytm. Parlando betyder ursprungligen en form av snabb talsång med välformulerat uttal och intonation strikt i enlighet med rytmen. Översatt till klangfärgerna av skånska diftonger och tungrots-R.


"Ilha de Santiago"

en fri tolkning av Mayra Andrades version från Cap Verde.


"Om andra sidan"

en vokal stämbandsstretch i yogamode om andra sidan.


"Musik rädda' mitt liv"

"på den tiden när musik... rädda' mitt liv..." 

blickar tillbaka på minnen som både körsångerska i Domkyrkan på dagarna och som klubbesökare på nätterna mitt i Lund och Malmös sjudande kulturliv. Personliga minnen parallellt med Mozarts requiem, skånsk funk och "Calleth you, calleth I". 


"Tistlar"

 om att vara från landet i en vild, inte enbart idyllisk flora.


"STIL" om att "skärpa till sig" och klä upp sig.


"Sommarregn" en enkel jazzvals.


"Elegi" en hoppfull klagosång.


Live varvas skånska epistlarna med italienska bitar!